måndag 9 mars 2009

Pappor är också föräldrar, om de får tillträde.

Läser med oro hur vår kamp för andra Europeiska kvinnors rätt riskerar att bli ett bakslag för Svenska män. I Sverige pågår en debatt om hur fler barn ska få möjlighet att vara hemma med också sina pappor under det första året. TCO:s pappaindex visar att papporna har ökat sitt uttag av föräldraledighet men ökningstakten nu verkar plana ut.

Jag är hundraprocent övertygad om att delad föräldraledighet är bra för alla parter. 1. Pappan får en närmare och naturligare relation till sitt eget barn. 2. Mamman slipper välja mellan familj och yrkesarbete. 3. Det lilla barnet, den stora vinnaren, får flera djupa relationer och ökad trygghet.

Dessutom skakas maktbalansen på arbetsmarknaden om. Om man inte kan ”förutsätta” att en kvinna kommer vara frånsvarande från arbetet mer är det inte ”logiskt” att ge kvinnor lägre löner och inte ”rationellt” att välja bort kvinnor vid rekrytering till högre befattningar.