torsdag 19 mars 2009

Sluta gömma er bakom finanskrisen.

Så kom det raka besked från regeringen – inga ytterligare pengar till kommuner och landsting. Redan i förra statsbudgeten var det utom allt tvivel att finanskrisen nu rullar in i välfärdsverksamheterna. Försämringarna i A-kassa och sjukförsäkring ökar ytterligare kommunernas kostnader. En direkt effekt av stigande arbetslöshet är att skatteintäkterna till kommunal verksamhet minskar.

Med regeringens besked så riskerar 15 000 jobb i vård, skola och omsorg att försvinna. Regeringens beslut leder både till ökad arbetslöshet och försämrad välfärd.

Regeringens har trixat med siffrorna så att det statliga stödet till kommuner och landsting i praktiken minskat de senaste åren. Att nu säga att kommunerna får klara sig bäst dom vill är både ansvarslöst och ännu ett bevis på att vi har en regering som försöker gömma sig bakom finanskrisen när dom monterar ner den Svenska modellen.