tisdag 24 mars 2009

Jag vill debattera VAB-intyg med ansvarig minister.

Idag lämnar jag in följande interpellation och ser fram emot en debatt i riksdagens kammare nom två veckor.


Till statsrådet Christina Husmark-Pehrsson (M)

Är det dags att avskaffa VAB-intygen?

Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att bara portokostnaden för det nya systemet med intygsblankett för den som ansöker om tillfällig föräldrapenning går på nära 10 miljoner kronor varje år. Försäkringskassan har uppskattat att det nya systemet kostar totalt runt 40 miljoner årligen. Dessutom gör det komplicerade systemet att det idag ligger 50 000 ärenden för komplettering i balansen, vilket ytterligare förlänger väntetiden för de som har rätt till ersättning. Samtidigt visar Försäkringskassan att det är i princip lika många som tar ut ersättning idag som innan intyget infördes.

Jag har tidigare pekat på att intyget drar resurser från pedagogernas arbete med barnen, undergräver förtroendet för en av våra bäst fungerande välfärdsförsäkringar och ökar byråkratin för redan pressade småbarnsföräldrar.

Med de nya uppgifterna om ökade kostnader utan resultat så vill jag fråga statsrådet om hon anser att det är dags att avskaffa intygen tillförmån för ett mer effektivt sätt att se till att rätt människor får rätt ersättningar i rätt tid.

Veronica Palm (S)
Riksdagsledamot