onsdag 11 mars 2009

Pensionärer drabbas dubbelt.

Finanskrisen slår hårt mot Sverige. Arbetslösheten stiger rekordartat, varslen är de värsta sedan 70-talet och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i hela EU. Regeringens tafatta politik gör att krisen fördjupas. Nu börjar vi också de hur den krisen rullar in i kommunerna och drabbar skolan, förskolan, vården och äldreomsorgen. Och hur det slår mot pensionerna.

Landets pensionärer får betala dubbelt för regeringens usla politik. Dels genom en risk för sänkta pensioner till följd av global finanskris, men också av misskött nationell ekonomisk politik. Dels genom att Sverige idag har en regering som straffbeskattar pensionärer.

En människa som får 12 500 kr i pension betalar 722 kr mer i skatt än om hon fått samma inkomst som lön. Regeringen sa i höstas att nu skulle också pensionärerna få del av skattesänkningarna. Det var i och för sig sant, men enligt den nya skattetabellen som gäller sedan årsskiftet får statsministern en skattesänkning på 1200 kr i månaden, medans en pensionär med normal pension får nöja sig med 68 kr.