onsdag 18 mars 2009

Politik för marginalväljare.

Antar att Reinfeldt pustade ut efter förra vårens kamp om familjepolitiken och hoppades på lugn och att både Fp och Kd kunde vara nöjda. Hägglund kunde presentera ett vårdnadsbidrag och Sabuni en jämställdhetsbonus. Två reformer som var ämnade att ta ut effekterna av varandra. Jämställdhetsbonusen skulle väga upp de negativa effekterna för jämställdheten som det innebär att ge hemmafrubidrag. Vårdnadsbidraget skulle minska eventuellt förbättrad jämställdhet i småbarnsfamiljer i och med jämställdhetsbonusen genom att låsa in några andra mammor vid spisen.

Men sanningen är att effekterna för de båda reformerna uteblev. Av de kommuner som överhuvudtaget infört vårdnadsbidrag så är det ytterst få som föräldrar som utnyttjat det, och av flera så handlar det om att kommunen inte uppfyllt barnomsorgsgarantin så att föräldrarna helt enkelt inte har något annat val än att vara hemma. Igår kom siffror som visade att det hitintills bara är runt 30 personer i hela landet som utnyttjat jämställdhetsbonusen. Familjepolitiken är allt för viktig för att bli en cat-fight mellan småpartierna om marginalväljare.