tisdag 17 mars 2009

Om man försöker går bakåt och framåt samtidigt så står man still.

Moderaterna vill ändra på bilden av sig som gubbparti. Lagom till 8 mars kom ett utspel om att fler kvinnor skulle företräda partiet efter nästa val, och nu kommer ett utspel om att motverka de bakslag för jämställdhet som vårdnadsbidraget innebär.

Men det går inte att gå både bakåt och framåt på samma gång. Då står man still.

Om det parti som leder landets regering på allvar vill göra nått för moderna familjers möjlighet att leva mer jämställt så är den första åtgärden helt enkelt att avskaffa vårdnadsbidraget.