torsdag 12 mars 2009

Staten och Kapitalet, dom sitter i samma båt...

Det blev inget nytt huvudavtal. Svenskt näringsliv lämnade förhandlingarna för att LO inte gick med på ytterligare försämringar i lagen om anställningsskydd. För Svenskt Näringsliv har kortsiktiga maktintressen varit viktigare, och det kanske är logiskt att nyttja tillfället då deras kompisar sitter i Rosenbad. Men det är ansvarslöst särskilt i en ekonomisk kris behövs samförstånd och stabilitet.

Att arbetsmarknadens parter ansvarar för regleringen av arbetsmarknaden är en viktig del i den svenska modellen. Detta förutsätter hög organisationsgrad och att alla omfattas av kollektivavtal. Med denna ordning och reda på arbetsmarknaden som grund har den svenska modellens andra delar kunnat utvecklas. Det handlar om allt från allomfattande välfärdsförsäkringar till en välfärd för alla.

Jag är besviken på Svensk Näringsliv, men ärligt talat inte så förvånad. Regeringen har ägnat mycket kraft åt att försämra villkor för vanliga löntagare och att pressa facken. Så nog känns det som vi har ”Två vargar fromma som lamm” i Staten och Kapitalets företrädare.