fredag 6 februari 2009

Halva F-ledigheten = Hela lönen!

Corren skriver idag att om en läkare är kvinna så har hon, allt annat lika, 1 590 kr mindre i lön varje månad. Ja. Det är ju inget nytt. Tre vägar finns att hantera det. 1. Blunda och tänka att kvinnor får väl ta sig i kragen och kräva bättre lön. 2. Skylla på patriarkatet och bli tyngd och handlingsförlamad. 3. Ta tag i var och en av de delar som skapar och återskapar föreställningen om mannens överlägsenhet.

Ska erkänna att jag ibland hänfaller till 2:an, men nog är det smartare att kavla upp ärmarna och leta lösningar på problem. Föräldraföräkringen skulle kunna vara ett sådan verktyg om puttar patriarkatet lite närmare ruinens brant.

Att kvinnor tar ut fyra av fem föräldraledighetsdagar leder till att de kvinnor om är hemma får en sämre förankring på arbetsmarknaden, att barnen socialiseras in i föreställningen om att mamma ska vara hemma och att alla kvinnor på arbetsmarknaden får en sämre löneutveckling då det sätts ett likhetstecken mellan att vara kvinna och att vara frånvarande under perioder av sitt yrkesliv.

Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är nödvändigt för att komma tillrätta med ojämlikheten på arbetsmarknaden. När män och kvinnor tar lika ansvar för hem och barn så faller alla rationella skäl att undervärdera kvinnor om grupp på arbetsmarknaden.

(Men de riktigt stora vinnarna på en delad föräldraledighet är barnen som får utveckla djupa och egna relationer med både mamma och pappa.)