fredag 6 februari 2009

Jag vill debattera utförsäkring

Mitt besök på F-kassan i Örebro igår gör att jag idag lämnar jag in följande interpellation till socialförsäkringsministern. Enligt riksdagsordningen så betyder det att ministern måste komma till riksdagen och debattera med mig inom två veckor.


Stockholm 2009-02-06
Till statsrådet Christina Humark-Pehrsson (M)


Nu börjar människor puttas ut ur sjukförsäkringen.

Jag har vid flera tillfällen det senaste året kritiserat de nya sjukskrivningsreglerna som medvetet puttar ut sjuka människor ur välfärdsförsäkringen. När jag frågat vad dessa människor ska leva av och vad de ska göra har regeringen svävande svarat nån form av ersättning eller vi tittar på möjligheter för nån form av resursjobb.
Nu börjar det bli akut. Den första gruppen människor har nu passerar 180-dagarsgränsen, till sommaren kommer ännu en stor grupp och vid nästa årsskifte ger reglerna full effekt.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om regeringen har någon beredskap för att möta detta växande utanförskap?

Veronica Palm (s)