fredag 20 februari 2009

Rehabilitering till arbete är bra, men inte att kasta ut sjuka människor ur sjukförsäkringen.

Riksrevisionen har på regeringens uppdrag granskat hur försäkringskassan arbetat med prövning av arbetsförmågan. Resultatet visar att försäkringskassan redan innan rehabiliteringskedjan kom till, prövade arbetsförmåga i 71 procent av fallen. Själva prövningen har alltså funnits länge. Det är inte det som är problemet.

Problemet är att det finns ett sista datum i sjukskrivningen, oavsett hur sjuk du är. Regeringens rehabiliteringskedja är ensidigt riktad mot den sjuke och tar bort arbetsgivarens ansvar för rehabilitering. En god rehabilitering med tidiga och aktiva insatser är grunden till att en sjuk person ska kunna komma tillbaka till arbetet. Ju fler som varit sjukskrivna som kan återgå i arbete desto bättre, men lösningen är inte att dra undan pengarna.

Regeringens nya tuffare krav på sjuka är inte bara orättvis, den fungerar inte heller. Ingen blir friskare för att den blir utslängd ut sjukförsäkringen, man blir bara fattigare. Det som behövs är aktiv rehabilitering, och här har regeringen skurit ner försäkringskassans möjligheter att göra ett bra jobb.