torsdag 12 februari 2009

Straffbekattning av pensionärer är en bärande del av regeringens politik

Har just vart i kammaren och frågat statsmninistern om han anser att det är rätt att pension beskattas högre än lön. En människa som får 12500 kr i pension betalar 722 kr mer i skatt än om hon fått samma inkomst som lön. Statsministern får sedan årsskiftet en skattesänkning på 1200 kr i månaden, medans en pensionär med normal pension får nöja sig med 68 kr.

Vad svarar då statsministern på detta? Ja. Han svarade att det är en bärande del av regeringens politik att beskatta pensionärer hårdare än löntagare. Han hävdar fortfarande att det är ett sätt att skapa fler jobb. Jag vill bara be honom öppna ögonen. För varje ny budget med skattesänkningar för de rika och med ökade klyftor mellan löntagare och pensionärer så ökar arbetslösheten. Jobbkrisen och otrygghetskrisen går hand i hand i moderaternas Sverige.