tisdag 3 februari 2009

Vad vill regeringen med pensionerna?

Den ekonomiska krisen slår hårt mot pensionssystemet och riskerar att leda till sänkta pensioner nästa år. Jag är beredd att ta ansvar för att värna hållbara pensioner i framtiden, kompensera dagens pensionärer, men också se om det finns delar i pensionssystemet som kan behöva justeras för att inte stora svängningar på börsen ska slå allt för hårt i plånboken för dagens pensionärer.

Vad vill då regeringen? De enda signaler jag hitintills fått handlar om att putta problemet över valdagen. Det är fullständigt oansvarigt, både mot dagens och morgondagens pensionärer. Om regeringen på allvar vill återvinna de äldres förtroende så måste de sluta straffbeskatta pensionärer och våga ta en seriös diskussion om äldres ekonomiska villkor. Idag ställer vi krav på att regeringen vill mer än leka valtaktik med pensionerna.