torsdag 12 februari 2009

Ingen människa är en ö.

Twixdagen kan du följa landets twittrande riksdagsledamöter i microbloggformat. Inte oomtvistat. Men grundarna (som ligger bakom almedalsbloggen) är inte helt nöjda med hur vi folkvalda använder vår nya väg ut. Jonas och Magnus har bloggat om det.

Men om twittrande ska vara nått mer än små politiska flygblad i nätform krävs dynamik. Mail, möten, samtal och FB-loggkommentarer är för mig ett sätt att utveckla mina tankar. Det är en förlegad tanke att 349 ledamöter i Sveriges Riksdag ska i varje givet tillfälle tänka de bästa tankarna. Vi behöver hjälp. Demokrati förutsätter dialog. Så mitt tips för att "nya" medier ska bli fruktbara politiska verktyg är enkelt: Reagera!