måndag 2 februari 2009

Larsson missar pointen

Verksamhetsförbud på socialtjänster som inte klarar uppdraget och en ny samlad tillsyn föreslår idag statsrådet Larsson på dagens DN-debatt. Ledsen att säga det, men jag tror hon missat pointen lite. Självklart ska socialtjänsten klara sitt uppdrag, men förutsättningen för att göra det är inte ett ajja-bajja från högre ort, utan att man faktiskt har resurser nog.

En allt för stor och växande del av de som går på försörjningsstöd gör det bara för att de är utan jobb. Med de förändrade sjukskrivningsreglerna så kommer de kommunala socialtjänsterna att få ta stora kostnader för sjuka människor som kastas ut ur systemet. Den ekonomiska krisen rullar nu vidare in i kommunerna som redan står med hårt ansträngda budgetar.

Om Larsson på allvar vill höja kvaliteten i socialtjänsten så måste hon förmå sina regeringskollegor att föra en aktiv jobbpolitik, sluta kasta ut sjuka människor ur sjukförsäkringen och öka statsstöden till kommunerna.