söndag 15 februari 2009

Sorry Maud, det funkade inte

Att sälja ut den fråga som C mest av allt förknippas med kan inte vart lätt. Men under trycket av att "vi måste visa att Sahlin inte kan leda sitt regeringsalternativ" så lät hon kärnkraftsmotståndet falla. Men det gav inte önskad effekt.

S-V-MP kunde visa enighet i en jobb- och energifokuserad kritik. Debatten om brytningens fruktansvärda effekter och slutförvaringens oöverskådliga risker har kommit igång. Och idag visar också SvD att det inte heller funkade i opinionen.

Regeringen är genomskådad. Inte bara kärnkraftsmotståndet har fallit, utan också bilden av den handlingskraftiga regeringen. Nu syns effekterna av politiken. Alla de människor som nu tvingas ut i arbetslöshet gör det till kraftigt försämrad A-kassa, samtidigt som de första börjar kastas ut ur sjukförsäkringen som en följd av regeringens nya hårda regler.