lördag 4 april 2009

Stockholm som moderat skyltförnster

Vårdköerna blir kortare. Det är bra.

Med några få undantag styrs sjukvårdspolitiken av rödgröna politiker. Stockholm är ett undantag, och här ökar istället köerna i vården. Sedan Filippa Reinfeldt och hennes kompisar tog över styret har vårdköerna ökat från 30 000 köande till 50 000 köande i Stockholms län.

Mest upprörd blir jag över att köerna till barnsjukvården ökar mest. Det är inte värdigt att låta våra minsta medborgare vänta. Men också för att när det moderatstyrda Stockholms läns landsting medvetet lockar fram och välkomna ett helt privat barnsjukhus.

Barnsjukhuset Martina öppnade i höstas och välkomna bara de som kan betala 1400 kronor för en undersökning eller de som har friska barn som kan försäkras. Det är moderaternas sätt att lösa sin krisen i barnsjukvården.