tisdag 14 april 2009

Regeringens politik slår mot pensionerna

Har idag haft en springa-mellan-möten-dag. Började med pensionsgrupp på socialdempartementet. Vi fick en redovisning av försäkringskassans analys av hur det så kallade balanstalet i pensionssystemet kan hanteras för att undvika kraftiga svängningar i pensionerna. Det ser inte rolgt ut. Pensionärerna drabbas i första ledet av den finansiella krisen, men vi ser nu också tendenser till att den jobbkris som regeringen ansvarar för slår in i pensionssystemet. I pensionssystemet kan vi göra marginella justeringar för att både dämpa fallet i ekonomin för dagens pensionärer, men också säkra långsiktigt hållbara pensioner.

Men det stora ansvaret för att trygga pensionärernas ekonomi har regeringen. De kan varje dag kompensera pensionärerna. Ett självklart steg skulle vara att sluta straffbeskatta pensionärerna. På sikt måste en pensionär och en löntagare beskattas lika, det är principiellt viktigt och handlar om att hålla ihop Sverige över generationerna.