fredag 3 april 2009

Det behövs en aktiv politik för att rädd dagens och morgondagens pensioner.

Den ekonomiska krisen har slagit till med full kraft. Det drabbar inte bara de som är och riskerar bli arbetslösa. Också pensionärer får känna av jobbkrisen. För första gången sedan pensionssystemet infördes har den så kallade bromsen slagit till. Det drabbar alla inkomstpensionärer. Prognosen säger att pensionerna sänks med 4,4 procent nästa år. Det innebär 525 kronor mindre per månad för en person med 12 000 kronor i månaden i pension.

Christina Husmark-Pehrsson har pratat om kompensation till pensionärern, men ännu har vi inte sett någonting. Isstället sitter den borgerliga regeringen still.

Om man nu inte vill göra något direkt för pensionärer kunde man väl ändå satsa på jobben. Det skulle åtminstone på sikt förbättra pensioners situation. Ju fler som jobbar, desto högre pensioner. Även regeringens egna experter ropar på mer åtgärder. Men utan resultat. Sverige drabbas hårdare av den internationella krisen för att regeringen vägrar ta ansvar för jobbpolitiken.

Jag vill ta bort den orättvisa pensionärsskatten. Jag vill höja bostadstillägget för pensionärer. Jag vill ha en regering som för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraterna är beredda att vidta åtgärder. När tänker socialförsäkringsminsitern Cristina Husmark-Pehrson agera?