tisdag 28 april 2009

Socialförsäkringsministern fortsätter att skylla ifrån sig.

Kaoset på F-kassan är långtifrån upplöst. I dagens SvD har socialförsäkringsministern mage att ge sken av att hon bara är offer för omständigheterna, att den förra regeringen ska lastas och att hon inte kan tvingas axla något ansvar. Det är inte sant.

Justitieombudsmannen säger: Trots en mycket noggrann planering har problem i samband med förnyelsen av Försäkringskassan uppstått och främst under 2008. Det gjordes mer än 500 anmälningar.

Statskontoret säger: Kostnaderna för förändringsarbetet har uppgått till 700 miljoner kronor 2007–2008. Samtidigt har Försäkringskassans förvaltningsanslag sjunkit med ungefär samma summa.

Riksdagens utredningstjänst säger: Anslagen till Försäkringskassan 2006 var 7,6 miljarder. I budgeten för 2009 är det 7,0 miljarder, en tioprocentig minskning.

ST säger: Försäkringskassan har blivit en så besvärlig arbetsplats att personalen inte kan klara sina jobb. Hälften av de unga anställda vill lämna sitt arbete.