tisdag 14 april 2009

VAB-intygen är ökad byråkrati och slöseri med skattepengar.

Det är för mig obegripligt att småbarnsföräldrar med snoriga ungar blev det stora samhällsproblemet. Men så låter det när man lyssnar på de borgerliga i dagens debatter bla i riksdagen och i Studio Ett.

I somras införde regeringen ett extra intyg för den som VAB:ar. Det är ett dåligt, dyrt och ineffektivt sätt att se till att ingen fuskar till sig ersättning. Om man på riktigt vill göra nått åt fusk vore det bättre med riktade kontroller där de ger effekt, med exempelvis ökade stickprovskontroller och samkörning med arbetsgivaren. VAB-intygen är inte lösningen.

- VAB-intyget är extra byråkratiskt krångel för redan stressade småbarnsföräldrar. Det vet vi som har valsat runt i VAB-intygscirkusen och det visar inte minst att F-kassan har mer än 110 000 ärenden som de måste begära komplettering för.
- VAB-intygen drar resurser från barnen. Personalen i förskolan och skolan vill och ska vara till för barnen, inte för att sköta statlig byråkrati eller tvingas agera polis över föräldraförsäkringen.
- VAB-intygen är dyra. F-kassan säger att det kostar 41 miljoner årligen för ”utökat resursbehov för handläggning”, plus 10 miljoner bara i portokostnader.

Det enda den moderata regeringen lyckas med i det här är att ökar byråkratin och slösar med skattepengar. Jag vill avskaffa VAB-intygen. De är en kollektiv bestraffning av alla småbarnsföräldrar – dyrt, krångligt och ineffektivt.

Gå med i FB-gruppen!