onsdag 29 april 2009

En vacker vårdag och en bättre vårbudget.

Sitter på tåget genom ett strålande vackert Sörmland på väg till Karstad för att presentera det socialdemokratiska budgetalternativet som kan sammanfattas i dessa tre punkter.

Det går att påverka utvecklingen, med aktiv politik. Sverige drabbas hårdare av krisen än vår omvärld och regeringen fortsätter passivt se på hur jobbkrisen växer och otryggheten sprider sig i välfärden. En aktiv stimulanspolitik med fokus på byggande, klimatomställning och välfärdsverksamheter är vårt svar. Det betyder 15 miljarder mer till stöd för kommunsektorn, ett nytt ROT-avdrag, ett miljöbilspaket och klimatbonus till ombyggnader.

Ge unga människor chansen. Att unga människor går rakt ut i arbetslöshet är förödande för framtiden. Hade S fått bestämma hade vi idag kompletterat den jobb- och utbildningssatsning på 100 000 platser vi föreslog i vintras med en satsning på sommarjobb till 90 000 ungdomar. Regeringen säger nej och erbjuder en ”ungdomsgaranti” som bara verkar vara en garant för att själv få sitta framför datorn och söka jobb. Bara tre procent av de som får garantin får en utbildning.

Fördela krisens bördor. Krisen drabbar alla och regeringen väljer att fortsätta att, med lånade pengar, sänka skatten för de som har det allra bäst, samtidigt som välfärden urholkas. Det är både orättvist och osmart. Att höja barnbidraget, bostadstillägget och att sluta straffbeskatta pensionärer hade vart åtgärder som både ökat rättvisan och stimulerat konsumtion, men regeringen säger nej.