onsdag 27 januari 2010

Saabaffären ger nya förutsättningar.

Jag hoppas att jag för sista gången kan dra en lättande suck. Bilindustri är en viktig del av den svenska ekonomin. Att säkra jobb i industrin gör välfärd möjlig. Hur i vida vi sedan använder gemensamma resurser till välfärd är en politisk prioritering. Just där går huvudkonflikten inför i svensk politik – Fler jobb eller ökade klyftor. Det är ett val. Men just idag vill jag bara glädjas med alla Saabanstälda och deras familjer.