tisdag 12 januari 2010

Mission impossible – non-completed.

Igår kom trafikförsäkringsutredningen med sina förslag. Att lyfta bort människor vars arbetsoförmåga berodde på en trafikskada ur sjukförsäkringen var ett moderat vallöfte, och skulle betraktas som ett första steg i att stycka upp och privatisera sjukförsäkringen.

Vi var många som sa att det inte skulle fungera. Att det skulle resultera i långdragna tvister om vad som är vad. Vilken försäkring omfattar den som får en whip-lash-skada i trafiken och sedan ont i axlarna av tunga lyft på jobbet.

Dessutom finns det en fiffig poäng med gemensam försäkring där vi tillsammans bidrar efter förmåga och, när det behövs, får ut ersättning baserad på inkomst. En gemensam försäkring minskar klyftor och är en av grunderna i den generella välfärden.

Nu verkar det som regeringen backar, men de avvisar inte tanken på att stycka upp försäkringen, utan anar svårigheter i att hantera opinionen. Utredningen säger att trafikförsäkringspremien kommer stiga med 70%. Det är nog helt så att en redan trängd socialförsäkringsminister inte har nån lust att förklara det för landets bilägare. Själv funderar jag på vad i sjukförsäkringen de kommer att väljer att bryta ut istället.