lördag 30 januari 2010

Läser DN-debatt med intresse idag.

Jag betonar i varje samtal om de hårdare sjukskrivningsreglerna att allt inte var bra innan moderaterna tog över. Det fanns brister i den förda S-politiken, framför allt vad gäller stöd och rehabilitering till arbete. Därför har det för mig vart så viktigt att både vår jobbkongress och den rödgröna överenskommelsen om en ny sjukförsäkring betonar både en trygg inkomstförsäkring och trygghet i aktivt stöd tillbaka. Vi har ett tydligt fokus på rehabilitering, en förstärkt arbetslinje och varje människas rätt att få ta del i arbetsgemenskapen.

I dagens DN skriver fil.doktor Björn Johnson om just detta och dess resultat. Han menar, angående Sveriges höga sjukskrivningstal att ”Det havererade rehabiliteringssystemet är den mest trovärdiga förklaringen, inte överutnyttjande eller påståenden om fusk.” Läsvärd artikel som finns här.

Min slutsats är att vi har tänkt rätt: Sjuktalen kan sjunka också med en positiv människosyn och en heltäckande sjukförsäkring, med både ekonomiskt stöd och stöd tillbaka till arbete. Det är dessutom mer anständigt än dagens sätt att minska sjukskrivningarna: Utförsäkra sjuka människor och tro att de blir friskare och mer arbetsförmögna bara för att blir av med sin ekonomiska trygghet.