tisdag 19 januari 2010

En ny sjukförsäkring med en rödgrön regering.

Idag pressenterar de rödgröna en överenskommelse om sjukförsäkringen. Hela den överneskommelsen kan du läsa här.

Vi vill ha en sjukförsäkring som omfattar alla, utan bortre gräns och som ger ersättning för inkomstbortfall när man har oturen att bli sjuk och inte kan arbeta. Den som är sjuk ska få koncentrera sig på att bli frisk och inte behöva oroa sig för sin försörjning – om man kan betala lånen på huset eller om barnen måste sluta med sina fritidsaktiviteter.

Rätten till arbete måste återupprättas. Det är inte rimligt som idag att den som är sjuk kan tvingas säga upp sig eller avstå från att arbeta deltid för att man passerar en viss tidsgräns. Alla ska ha rätt till vård och rehabilitering i den tid det tar för att komma tillbaka i arbete. Den som inte kan arbeta heltid eller bara klarar av en viss typ av arbete ska få lättare att bidra utifrån sin förmåga, oberoende av vilket jobb det handlar om eller hur många timmar.

Den stora skillnaden mellan vårt förslag och regeringens hårda regler är att vi vill ha individuell bedömning, prövning och plan som leder till aktiva åtgärder och insatser för att återgå till arbete. Regeringens ”stupstock” ska avskaffas, de stelbenta tidsgränserna ersätts med hållpunkter för rätt till att få aktiva insatser.