fredag 29 januari 2010

Moderata skattesänkningar gör Sverige mer rättvist. Tror han verkligen på det själv?

Nu har väl det moderata nyspråket nått sin högsta höjd. ”Sänkt skatt ger ett rättvisare Sverige” skriver moderatledaren i dagens aftonblad.

Under de moderata tre åren har skatten sänkts med 100 miljarder kronor.

Närmare 60% av skattesänkningarna har gått till de 10% rikaste i Sverige. Har det gjort Sverige mer rättvist? 70 000 fler har hamnat i utanförskap. Har det gjort Sverige mer rättvist? Mer än 50 000 sjuka kastas ut ur sjukförsäkringen under året bara för att de passerat regeringens tidsgräns. Har det gjort Sverige mer rättvist? Barnfattigdomen har ökat med 50%. Har det gjort Sverige mer rättvist? Socialbidragen ökar i de flesta av landets kommuner. Har det gjort Sverige mer rättvist? En pensionär med medelpension betalar 726 kr/mån mer i skatt än en löntagare med samma inkomst. Har det gjort Sverige mer rättvist? Statsministern får 3 823 kr mer varje månad bara på grund av jobbskatteavdraget. Hur gör det Sverige mer rättvist?

Jag tror inte att höjd skatt per automatik ger mer rättvisa. Allting handlar om prioriteringar. Hur vi använder det samlade ekonomiska utrymmet. Jag vill dock bestämt hävda att generell välfärd med hög kvalité och en aktiv jobbpolitik ger mer rättvisa, till skillnad från att, som regeringen låna till skattesänkningar och urholka kvalitén i välfärden. Valet är enkelt: Fler jobb och bättre välfärd eller sänkt skatt och ökade klyftor.