tisdag 26 januari 2010

Reinfeldt vantolkar för att rikta om strålkastaren.

Regeringen har raserat sjukförsäkringen. Deras enda sätt att hantera detta problem är att, som i dagens DN-debatt angripa och vantolka den rödgröna överenskommelsen. Det hade vart smakfullt om statsministern använde sin tid till att svarade på alla de frågor som oroliga människor som idag riskerar att bli försäkringslösa ställer sig.

Vårt förslag innebär självklart inte att människor under 58 år med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga kommer att få sänkt ersättning. Det finns således ingen anledning till oro. Vi har i vår överenskommelse koncentrerat oss på de förändringar vi vill göra i förhållande till dagens bristfälliga regler. Vi kommer inte att genomföra några förändringar för den grupp svårt sjuka personer som har stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga