tisdag 12 januari 2010

Moderaterna försvarar krampaktigt systemet, men glömmer människan.

För varje dag blir effekterna av den nya hårdare sjukförsäkringen allt tydligare. Idag skriver Expressen om Anna Larsson som var på väg tillbaka till arbete, men nu i stället måste ta tjänstledigt för att söka annat jobb.

Människor är olika - har olika förutsättningar och olika förmågor, behöver olika stöd och olika insatser. Med dogmatik och automatik i sjukförsäkringen så försvinner möjligheten att se till varje enskild individ och ge henne möjlighet att komma tillbaka i arbete. De absurda effekterna det ger är tydliga. Det kan handla om Anna Larsson eller om han som tvingas säga upp sig från jobbet, där de för tillfället är deltidssjukskriven, för att istället blir heltidsarbetslös, bara för att han passerat en av regeringens dogmatiska datumgränser.

Att moderaterna vill värna sitt system blir mer och mer tydligt, men också att de glömmer att det finns människor där - människor som är olika, och som inte passar in den moderata mallen. Man kan välja att följa kartan eller verkligheten. Är det mallarna som är fel eller är det människorna? Moderaterna väljer att krampaktigt försvara systemet. Jag vill ha en sjukförsäkring som gör individuella bedömningar och som ger reellt stöd tillbaka till arbete.