torsdag 17 september 2009

Försäkringslösa - ett nytt samhällsproblem.

Efter dagens extra möte och denna duell med Gunnar Axén kan jag konstatera att regeringen fortfarande inte har någon hållbar lösning på den situation som man försatt sjuka människor i.

Det saknas resurser för att arbetsförmedlingen ska kunna hantera situationen. Det saknas incitament för att arbetsgivarna ska kunna ta sitt ansvar. Det saknas svar på frågan om hur sjuka människor ska kunna betala sina räkningar i slutet på månaden.

Vi kommer att fortsätta ställa regeringen till svars för de nya problem man har skapat - de försäkringslösa har nu blivit ett begrepp.