torsdag 17 september 2009

S har en tydlig politik, men M skyller fråg sig och vägrar ta ansvar.

Jag noterar nu att Gunnar Axén återigen skyller ifrån sig och vägrar ta det ansvar som det innebär att ha regeringsmakten.

Det finns en tydlig skiljelinje i politiken för stöd och rehabilitering för sjukskrivning. Gunnar Axén har uppenbarligen inte läst mina inlägg om vad S vill. Jag upprepar därför.

Det finns en annan väg.

Det regeringen har gjort i sjukförsäkringen är ett systemskifte. Regler som innebär att man genom lagstiftning bestämmer hur länge personer är sjuka är orimliga. Människor behöver stöd och hjälp att komma tillbaka till jobb, inte regler som spär på oron för framtiden.

Alla som kan ska arbeta. Vår välfärd bygger på arbetslinjen. Vi kan alla bli sjuka. Då ska man snabbt få rehabilitering och annat stöd för att kunna börja jobba igen. Under tiden ska man inte också behöva oroa sig för sin ekonomi utan ha rätt till en sjukförsäkring som ersätter inkomsten.