torsdag 17 september 2009

Ja. Regeringen har satt en gräns för hur länge man får vara sjuk.

Läste en kommentar på aftonbladets hemsida. Någon som undrar om det verkligen är sant att det finns en gräns i sjukförsäkringen. Svaret är ja.

De försämrade reglerna innebär att det finns en gräns. Efter 550 dagar har ingen rätt till sjukpeng oavsett hur sjuk man är så kastas man ut ur försäkringen. Bara den som kan bevisa att man man är så sjuk att man aldrig mer kommer kunna arbeta kan få förtidspension.

Så. Ja. Det finns ett bäst-före-datum.