torsdag 17 september 2009

Gunnar Axén känner sig trygg, men det är han ganska ensam om.

Gunnar Axén skriver att regeringen skapar en "en trygg väg tillbaka för långtidssjukskrivda".

Gunnar Axén, Du kanske känner dig trygg, men det gör inte de långtidssjukskrivna. Av de vittnesmål du hörde utanför riksdagen igår och de över 100 000 namnunderskrifter mot försämringarna i sjukförsäkringen du fick ta emot borde du dra andra slutsatser.