lördag 5 september 2009

Rödgrön - ännu ett steg i sammarbetet

Ännu ett steg i sammarbetet har idag tagits med öppnandet av den gemensamma hemsidan Rödgrön. Partiledare strålar ikapp och nu gäller det att fylla sidan med svar på de frågor väljarna ställer.