onsdag 2 september 2009

Idag begär vi rödgröna extramöte med socialförsäkringsministern
Gunnar Axén (M)
ordförande i Riksdagens Socialförsäkringsutskott


Enligt Försäkringskassans beräkningar kommer mer än 50 000 sjuka människor under 2010 att bli utförsäkrade. Många sjuka är oroade för sin ekonomiska situation och framtiden på arbetsmarkanden.

Den moderatledda regeringen valde att inte lyssna på några av de remissinstanser som alla varit kritiska till genomförandet av sjukförsäkringsreformen och har efter upprepade påtryckningar vägrat att redovisa några planer för de sjuka som försäkras ut. Socialförsäkringsministern har sedan reformen infördes sagt att ”alla ska få stöd och hjälp” men inget har hänt och hon har varit förtegen kring vad det innebär. Många människors oro borde vara nog för att ministern tydligt talar om vad regeringen tänker göra, och om det inte sker, att riksdagen tar sitt ansvar.

Vi upplever att den moderatledda regeringen inte har haft förmåga att se reformens hela kedja, från utformning till effekter. Därför anser vi det angeläget att riksdagen
får insyn i det fortsatta förloppet kring förändringar av sjukförsäkringen i Sverige.

Med anledning av den påfallande oron kring sjuka som faller utanför välfärdsförsäkringen begär vi, ledamöter i socialförsäkringsutskottet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna, härmed att du som ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott snarast möjligt sammankallar ett extra utskottsmöte. Vi begär att socialförsäkringsministern redogör för utskottet om nuvarande läge och vad vi kan förvänta oss framöver.


Veronica Palm (S) Kalle Larsson (V) Gunvor G Ericsson (MP)

Siw Wittgren-Ahl (S) Ronny Olander (S) Kurt Kvarnström (S)

Göte Wahlström (S) Matilda Ernkrans (S)