tisdag 8 september 2009

Falsk matematik.

Regeringen har sina utpelsveckor. Sin vana trogen lämnar man inte budgetförslag till riksdagen utan fördelar ut på debattsidor och presskonferenser. Igår var det dags för kommunpengar. 10 miljarder till kommuner och landsting ska stoppa uppsägningar och skatteökningar, enligt regeringen.

Enligt SKL tappar kommunsektorn nästa år 50 miljarder i skatteintäkter på grund av den fortsatt skenande arbetslösheten som regeringen måste sägas stå till svars för. Om lönerna under nästa år skulle öka med 2 procent är bara det en kostnadsökning på nära 8 miljarder. Till detta kommer ökade kostnader för försörjningsstöd, hitintills 1 miljard.

Man måste ändå fråga sig hur regeringen tror att 10 miljarder ska kunna räcka till för att både täcka hålen och motverka skattehöjningar och uppsägningar.