tisdag 29 september 2009

Regeringen måste ta sitt ansvar för Försäkringskassan.

I mer än ett år nu så har rapporter om ”kris i försäkringskassan” duggat tätt. Utbetalningar försenas, handläggningstiderna är orimligt långa och folk tvingas ta privata lån eller gå till socialkontoren för att kunna betala sina räkningar.

Regeringen har konsekvent vägrat ta ansvar för det som sker på F-kassan. Istället har regeringen lagt på F-kassan mer arbete som: en jämställdhetsbonus som inte gav mer jämställdhet, en tandvårdsförsäkring som inte gav bättre tandvård och en sjukförsäkring som kastar ut sjuka människor över en stupstock. Samtidigt som regeringen leker jojo med F-kassans budget. Först tog man i 2007 års budget bort en halv miljard, sedan lade man till 700 miljoner. För 2008 tog man först bort 1,2 miljarder och lade tillbaka 250 miljoner och, när krisen var riktigt akut, fick man lägga tillbaka ytterligare 600 miljoner för verksamheten 2009. Resultatet blev att personalen minskade med 3 000 årsarbetare och att service till medborgarna blev kris och kaos.

Människor har rätt att få rätt ersättning i rätt tid. Regeringen måste ta sitt ansvar.